Značky

Nabídku našich produktů se snažíme udržovat co nejširší, nejpestřejší a zároveň jedinečnou. Veškeré značky, které se dostanou do nabídky Kabeleček, musí nejprve projít naším přísným výběrem. Určujícími faktory jsou: kvalita a originalita designu. Proto u nás najdete produkty předních, světových značek s důrazem na ty evropské, včetně českých. Na některé značky máme dokonce výhradní právo prodeje.